Bra att veta när du köper en nyproducerad bostad


EKONOMISK PLAN

I en bostadsrättsförening ska det finnas en ekonomisk plan som registrerats hos Bolagsverket. Planens uppgift är att ge blivande bostadsrättshavare information om föreningen och dess ekonomi och innehålla upplysningar som är av betydelse för bedömning av föreningens verksamhet. Här finns även ett intyg från två av auktoriserade intygsgivare som intygar att planen vilar på tillförlitliga grunder.

BOSTÄDER SOM INTE HUNNIT SÄLJAS VID TILLTRÄDET

För att föreningen inte ska drabbas av minskade intäkter för insatser och årsavgifter så förvärvar Prenova Bygg- & Projektutveckling de lägenheter som inte upplåtits med bostadsrätt senast på tillträdesdagen.

GARANTIER

Garantier bostadsrätter
Mellan Prenova Bygg- & Projektutveckling och Brf Runstenen upprättas ett Entreprenadkontrakt, med Entreprenadbestämmelsen ABT 06 (Allmänna Bestämmelser för Totalentreprenader). ABT 06 är framtagen i samråd med byggbranschens intresseorganisationer på nationell nivå. Prenova har en garantitid på 5 år.
Prenova Bygg- & Projektutveckling har en ansvarstid på 10 år, vilken omfattar väsentliga fel som inträffar efter garantitidens utgång.
2 år efter slutbesiktning (inflyttning) utförs en s.k 2-års besiktning. (Felavhjälpanden skall vara utförda senast inom 2 månader efter besiktning.)
5 år efter slutbesiktning (inflyttning) utförs en Garantibesiktning. (Felavhjälpanden skall vara utförda senast inom 2 månader efter besiktning.)
 
Garantier äganderätter (stadsvillor)
Mellan Prenova Bygg- & Projektutveckling och respektive husköpare, upprättas ett Entreprenadkontrakt enligt ABS 09 (Allmänna Bestämmelser för Småhusentreprenader). ABS 09 är framtagen i samråd med byggbranschens intresseorganisationer på nationell nivå.

Garantier enligt bifogad ABS 09 gäller.

Fakta

Antal bostäder: 100 st
Bostadsrätter: 
44 st + 1 st övernattningslägenhet
Hyresrätter: 51 st
Stadsvillor: 5 st
Se priser för resp. bostad
Planerad inflyttning:
Hyresrätter juli 2017
Stadsvillor nov 2017
Bostadsrätter maj 2018
 ABS 09 - Allmänna bestämmelserför småhusentreprenader